MEET THE TEAM

The Faces of Our Organization

CHG.jpg

Dr. CHANDRAKANT GAIKWAD

President

PKG.jpg

SHRI PRABHAKAR KAMBLE

Sceretary

SHRI RAMESH NAGAOKAR

Vice president

SHRI AVINASH KASBEKAR

Treasurer

SHRI SHANKAR GAIKWAD 

Adviser

Dr. BALASAHEB SONAVANE

Member

SHRI CHANDRAKANT TEJALE

Member

SHRI APPASAHEB KAMBLE

Member

SHRI PANDURANG JADHAV

 Member

SHRI SUDHAKAR GORE

Member

Dr. PRAVIN SHINGARE

Member

Dr. PRABHA SAWANT

Member

SHRI CHANDRAKANT GAIKWAD

 Member

SHRI SUNIL GAIKWAD

Member

Dr. PREMNATH BAHULE

Member

Dr. RAHUL SHELKE

Member

SHRI ASHOK GAJBHIYE

 Member

SHRI JAYBHIM WAGHMARE

Member

Dr. SOURABH GAIKWAD

Member

Dr. SANJAY KEDARE

Member

Dr. VIVEK KOLEKAR

 Member

SHRI KHANDU KAMBLE

Member

MISS SANCHITA KAMBLE

Member

SHRI MASHNU KAMBLE

Member

MISS PRATIBHA BORHADE

 Member

SHRI RAMA LAHANE

Member

SHRI DEEPAK SAWANT

Member

SHRI SANTRAM KAMBLE

Member